Memurlar

AB kurumları, Üye Devletler’deki daha birçok memurla işbirliği içinde çalışan 30.000’in üzerinde memur istihdam etmektedir. Memurlar, hem ulusal hazırlık sürecinde hem de AB içinde çok güçlü bir role sahiptir. Kapalı kapılar ardında etkin bir şekilde yasaların çoğunu parlamentoların seçilmiş üyeleri olmaksızın kararlaştırmaktadırlar.

Günümüzde, yasaların %70’i Konsey’deki çalışma grupları tarafından, %15’i COREPER,  büyükelçileri tarafından ve yalnızca % 15’i gerçekten Bakanlar Konseyine dayalı olarak çıkarılmaktadır.

AB Komisyonu’nda kararların %90’ı Komisyon Üyeleri yerine kabinedeki memurlar tarafından alınmaktadır.

Gelecek

 Avrupa'nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon   Konsey’deki tüm resmi görüşmeleri kamuoyuna açık yapmayı teklif edecektir.

Bir AB diplomatik heyetinin, AB’nin yurtdışındaki temsilini güçlendirmesine niyet edilmiştir. Mevcut 126 AB delegasyonu, Dış İlişkiler ve Savunma üzerine  Konvansiyon Çalışma Grubu  tarafından önerildiği üzere, büyükelçiliklere dönüştürülebilir.