Avrupa'nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon

Convention on the Future of Europe (Photo: EUobserver.com)

Bir konvansiyon normalde bir parti, meslek yada organizasyonun birçok üyeleriyle yapılan büyük bir toplantıdır.

Devlet ve Hükümet Başkanları’nın Aralık 2001’de Brüksel/Laeken’deki bir zirve toplantısı, Nice Antlaşması ’nı takiben yeni bir antlaşma hazırlaması amacıyla özel bir Konvansiyon kurulmasını kararlaştırmıştır.

Konvansiyon, AB Parlamentosu’ndan 16, ulusal parlamentolardan 32, ulusal hükümetlerden 15 ve Komisyon’dan iki üyeden oluşmuştur.

Türkiye dahil olmak üzere başvuru sahibi ülkeler, ulusal parlamentolarından 26, hükümetlerinden 13 üye ile temsil edilmiştir.

Konvansiyon, Başkan olarak Giscard d'Estaing  ve Başkan yardımcıları olarak İtalya eski Başbakanı Guliano Amato ve Belçika eski Başbakanı Jean-Luc Dehaene   tarafından yürütülmüştür. Giscard d'Estaing ayrıca gündemi belirlemiş olan, sonuçları çıkarmış olan ve Konvansiyon Çalışma Grupları 'nı kurmuş olan önemli  ’a Konvansiyon Praesidium'a başkanlık etmiştir.

Başkanlık dışındaki her üye için, ilgili toplantıda bulunan ancak yalnızca tam üyenin yokluğunda konuşabilen değişimli üyeler bulunmaktaydı.

Linkler

Ayrıca bakınız:  Anayasa

http://european-Convention.eu.int