Amato, Giuliano (1938 - )

Giuliano Amato (Photo: EU Commission)

1983-1987 yılları arasında Italyan Başbakanı. Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Profesörü ve federalismin kuvvetli savunucularından biridir.

Notlar

Avrupa'nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon'un başkan yardımcısı Temel Haklar Şartı ve Basitleştirme ile ilgili çalışma gruplarının başkanlığını yapmıştır.

Linkler

http://www.geocities.com/giulianoamato/