Temel Haklar Şartı

The EU Charter of Fundamental Rights was adopted in Nice in December 2000 (Photo: French EU Presidency)

Temel Haklar Şartı

AB Temel Haklar Şartı 2000 yılı Aralık ayında Nice’ta “politik bir deklarasyon” olarak kabul edilmiştir. Ağırlıklı olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden alınmış olan 54 madde içermektedir.

AB Divanı , yasal olarak bağlayıcı yapılmadığı halde, Şart’ı yargılamalarında dikkate almaya istekli olduğunu söylemiştir. AB Divanı birçok vakada Şart’a başvurmuş bulunmaktadır.

Notlar

Gelecek

Avrupa'nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon  Şart’ı yasal bağlayıcı olarak teklif edilen AB Anayasası’na dahil etmeyi önermiştir. Anayasa Taslağı’nda (Madde I-7) “Anayasanın ikinci kısmını oluşturan Şart’ta ortaya konulmuş olan hakları özgürlükleri ve ilkeleri tanıyın” denilmektedir.

Linkler

Ayrıca bkz. Şart'la ilgili Konvansiyon Çalışma Grubu
http://european-Convention.eu.......nt/docs/sessPlen/00369.en2.PDF
http://ue.eu.int/df/default.asp?lang=en