Anayasa Taslağı

Convention of the Future of Europe, working on the EU Constitution (Photo: European Convention)

 Konvansiyon , mevcut AB ve AT Antlaşmaları’nın yerini alacak bir Anayasa Taslağı hazırlamıştır. Bu, 20 Haziran 2003 tarihinde (Yunanistan’daki) Selanik Zirvesi’nde  Giscard d´Estaing tarafından hükümet ve devlet başkanlarına sunulmuştur. 

Anayasal Antlaşma taslağı dört bölüme ayrılmaktadır:

Bölüm I: Birliğin hedefleri, değerleri, kurumları, yetkileri, finansmanları, vs.

Bölüm II: Temel Haklar Şartı.

Bölüm III: Mevcut AB ve AT antlaşmalarının düzenlemesi ve tadili.

Bölüm IV: Kesin hükümler.

Gelecek

Hükümetlerarası Konferans, Ekim 2003’ten itibaren bu taslak Anayasa üzerine görüşmeler yapacaktır.

Eğer tüm Üye Devletler ve katılımcı ülkeler bu Anayasayı imzalarsa, bu, ulusal parlamentolar yada referandumlar aracılığıyla oylamaya sunulmaktadır ve büyük olasılıkla 2006 yılında yürürlüğe girecektir.

Linkler

http://european-convention.eu.int/DraftTreaty.asp?lang=EN

http://www.euabc.com/upload/pd......f/draft/rf_constitution_en.pdf