Uzlaşma

Normalde, bir kararın önemli bir görüş ayrılığı olmaksızın neredeyse oybirliğiyle alınmış olması anlamına gelir.

Gelecek

Ancak, Avrupa'nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon Başkanı Giscard d'Estaing, “uzlaşma” için daha farklı ve esnek bir yorum getirmektedir. Kendisi, bir uzlaşma için, %50’den fazla, %100’den az kabule gerek olduğunu söylenmektedir.