Erken Uyarı Sistemi

Konvansiyon bir “alarm zili” sistemi teklif etmektedir.

Bu sistem sayesinde ulusal parlamentolar, yetki ikamesi ilkesini çiğneme zemininde, yayınlanmasını takip eden altı hafta içinde, bir Komisyon teklifine karşı çıkabilirler. Yani, eğer bir şey yerel düzeyde daha iyi elde edilebiliyorsa, AB’nin buna karışmaması ilkesini çiğnemek demektir. Bu durumda bir veya birden çok ulusal parlamento'nun görüşleri de hesaba katılmalıdır.  Eğer ulusal parlamentoların üçte biri 'mantıklı görüş' bildirirse Komisyon daha sonra teklifi yeniden inceleyecektir.

Linkler

See Anayasa Taslağı.