Yakınlaştırma (Aproksimasyon)

Bkz: uyumlaştırma (harmonizasyon).