Uyumlaştırma (Harmonizasyon)

The European Parliament (Photo: corporate.computershare.com/uk/Forefront_News)
Ulusal kanunlar uyumlaştırıldığında bu kanunlar AB ülkeleri içerisinde standart ve tutarlı bir hale getirilirler. 1987'de yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi'nden önce kanunların uyumlaştırmak için oybirliği gerekiyordu. Günümüzde ise uyumlaştırma kararlarının çoğu nitelikli çoğunluk usulü ile alınmaktadır.

Gelecek

Anayasa Taslağı uyumlaştırma sürecinin hassas alanlarında bile nitelikli çoğunluk usülünün kullanımını arttırmayı öngörmektedir. Konsey'in oybirliğiyle onaylaması halinde en hassas alanlarda  'köprüler' veya 'geçitler' adıyla bilinen yöntemler vasıtasıyla AB'nin nitelikli çoğunluk usülünü daha yaygınlaştırması planlanmaktadır.