Mimarlar

(Photo: European Commission)

AB ülkeleri üye devletlerdeki farklı eğitim sistemlerinde asgari ortak paydalar bulmak için işbirliği çabasındadır. Ancak mimarlık diplamalarının karşılıklı tanınması üzerindeki pazarlıklar 18 yıldır sürmesine rağmen bir sonuç alınamamıştır.

Notlar

Uyumlaştırma (harmonizasyon) önlemleri için eskiden gereken  oybirliği usülü bir uzlaşmaya varmayı güçleştiriyordu. Artık bu konudaki kararlar nitelikli çoğunluk usülüyle alınmaktadır.