Insan Hakları

Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (Photo: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Declaration_of_Human_Rights.jpg)

AB'nin insan hakları ile ilgili tutum ve görüşleri  Temel Haklar Şartı'nda belirtilmektedir.

Linkler

Ayrıca Bkz. AB Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu.