Onaylama Araçları

Signing of Accession Treaty (Photo: European Commission)

Uluslararası bir antlaşmanın yasal olarak bir devlet üzerinde bağlayıcı olabilmesi için o devletin hükümeti tarafından imzalanmış ve onaylanmıştır.

Belirli bir AB üyesinin devlet başkanı tarafından gönderilen bir mektup ile başkan, söz konusu devletin AB Antlaşmasını onayladığını bildirir.  Mektup,tarihi sebeplerden dolayı İtalyan Hükümeti’ne gönderilir , ilk antlaşmalar Roma’da imzalanmıştır.  

Mektubun ya da “onay aracı ”nın verilmesi, Antlaşma onay sürecinin en son aşamasıdır.

Bir onay mektubu bir kez gönderildikten sonra, geri dönüş yoktur.

AB antlaşmaları, onay mektupları (araçları), tüm Üye Devletler tarafından verildikten sonra üzerinde anlaşmaya varılan bir zamanda yürürlüğe girer.

Notlar

Henüz AB’den çekilmek için yasal bir zorunluluk olmamasından dolayı, bir devlet AB’yi ancak – de facto - kendi rızası ile ya da tüm Üye Devletlerin  oybirliği kararı ile terk edebilir. 

Gelecek

Teklif edilen taslağa göre gelecekteki anayasa tüm üye ülkeler tarafından onaylanmalıdır. Eğer 2 yıl içinde bazı üye ülkeler bunu onaylamazsa AB Konseyi bu durumun üzerine eğilecektir. Konvansiyon, Üye Devletlere kendi rızaları sonrasında AB’yi terk etme iznini veren bir fıkra teklif etmektedir.Bkz. Madde I-59.

Linkler

Ayrıca bakınız  Onaylama.