Hükümetler arası konferans (IGC)

Meeting room at the Laeken Summit (Photo: EU Commission)

IGC, AB içinde karar alıcı bir organdır.  Varılan tüm kararlar tüm Üye Devletler tarafından oybirliğiyle alınmalıdır.

AB antlaşmaları ancak her Üye Devlet’in temsil edildiği bir IGC’den sonra değiştirilebilir.

Bir IGC’nin sonucu, daha sonra onay için Üye Devletler’e gönderilecek olan bir antlaşma haline gelir. Bir antlaşmanın yürürlüğe girebilmesinden önce her devletin anayasal zorunluluklarına uygun olarak onaylanır.

Gelecek

Yeni Anayasa Taslağı   basit çoğunluk ile karar alan Avrupa Konseyi’nin, AB Parlamentosu’ndan, ulusal parlamentolardan, ulusal hükümetlerden ve AB Komisyonu’ndan temsilcilerden oluşan bir Kongre toplamasını önermektedir.  Bu Kongre daha sonra gelecek Anayasa üzerinde yapılabilecek değişiklikleri ortak mutabakat ile benimseyecektir.  Bu değişiklikler daha sonra tüm Üye Devletler tarafından onaylanmak durumundadır.

Taslak Anayasa Madde I-24.4’te, Başbakanların onaylama olmaksızın ortak karar üzerindeki tüm maddeleri nitelikli çoğunluğa çevirebilecekleri belirtilmiştir.