Uluslararası anlaşmalar

Latvia signing the Accession Treaty (Photo: European Commission)

AB, eğer (AB içinde) konularda yasama yapmasına izin verilirse, ticaret ve diğer konularda uluslararası anlaşmalara girebilir.  Bu tür harici anlaşmalar, dahili politikalar ile aynı kurallara göre karara bağlanırlar.  Bu ilke şu anda Madde 133.6’da yer almaktadır.

Örneğin, eğer nitelikli çoğunluk  oylaması dahili politikaya karar verebiliyorsa, uluslararası anlaşma da nitelikli çoğunluk ile karara bağlanabilir.

Gelecek

Avrupa'nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon  nitelikli çoğunluk oylamasını uluslararası anlaşmalar için – dış politikanın bir kısmı dahil – normal karar alma yöntemini önermektedir.

Linkler

Ayrıca bakınız Diğer ülkelerle antlaşmalar.