NATO

NATO flag (Photo: NATO)

Merkezi Brüksel’de olan Kuzey Atlantik Paktı Organizasyonu, temel Batı savunma organizasyonudur.  ABD, Kanada ve bir çok Avrupa ülkesi de dahil 19 üyesi devlete sahiptir.

Notlar

Kuzey Atlantik Paktı Organizasyonu’nu kuran 1949’daki Antlaşma, Madde 5’teki karşılıklı ortak savunma ve güvenlik taahhüdünün yer aldığı 14 maddeyi içermektedir. 

Gelecek

2002’deki Prag zirvesinde yedi ülke, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, NATO’ya dahil olma konusunda katılım görüşmelerine başlamaya davet edilmiştir.  Üyelikleri Mayıs 2004’de beklenmektedir.

 Konvansiyon  bünyesinde savunma-çalışma grubu tarafından yapılan bir öneriye göre, yakında Avrupa Birliği Eurogroup adı altında NATO’nun Avrupa destekçi üyeliğini yürütebilir.

 Batı Avrupa Birliği   aynı zamanda Madde 5’te de yer alan otomatik bir ortak savunma fıkrasına sahiptir. Konvansiyon, muhtemelen tüm AB devletlerin zaman içinde üzerinde anlaşmaya varmasına olanak sağlamak için, yeni Oluşum’da benzer bir “yardımcı fıkra”yı içermeyi önermektedir.

Links

Ayrıca bakınız Savunma.
http://www.nato.int/