Gözlemci(ler)

Accession Treaty (Photo: European Commission)

Gözlemci terimi bir toplantıya katılma hakkına sahip olup oy kullanma hakkına sahip olmayan kişiler için kullanılmaktadır. AB'ye katılım antlaşmaları 16 Nisan 2003'de 10 ülke tarafından imzalanıp 1 Mayıs 2004'de yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar bu 10 ülkenin temsilcileri Konsey toplantılarına gözlemci gönderebilmektedir. Bu toplantılarda söz alabilmekte ancak oy kullanamamaktadırlar.

Aday ülkeler bir AB önerisinin kendilerini etkileyeceği hükmüne varırlarsa resmi bir danışma talep edebilirler. Bu danışma görüşmeleri aday ülkeler, üye ülkeler ve AB Komisyonu'nun temsilcilerinin katılımıyla yapılır.

Notlar