Turizm

The Eifel Tower (Photo: Notat)
Halihazırdaki antlaşmalarda turizme bir Avrupa Birliği yetkisi olarak değinilmemektedir. Ancak 2001 yılında Komisyon 'Avrupa Turizmi'nin Geleceği Hakkında Birlikte Çalışmak adlı bir bildiri hazırlamıştır.

Gelecek

Anayasa Taslağı turizm konusuna değinmemektedir.

Linkler

http://europa.eu.int/comm/ente....../services/tourism/index_en.htm