Katma Değer Vergisi, (KDV, VAT)

(Photo: European Commission)

Mağazalarda satılan mallar ve sunulan hizmetler üzerine eklenen bir vergi. Tüm AB üyeleri KDV oranlarını birkaç istisna hariç %15 ile %25 arasında tutmak zorundadırlar. Bu KDV'nin %1i AB'ye aktarılır ve AB'nin  “öz kaynakları”. denilen gelirinin bir kısmını oluşturur.

Notlar

AB'de vergi alanında alınan kararler oybirliği usülüyle alınır

Gelecek

The Avrupa'nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon vergi alanında karar almak için oybirliği yerine nitelikli çoğunluk usülünün kullanılmasını önermektedir.