Veto

Üye bir devlet, eğer ilgili antlaşmalar oybirliği  usülünü gerektiriyorsa, bir kararı veto edebilir. 1966-1985 yılları arasında AB ülkeleri Lüksemburg uzlaşması'na dayanarak siyasi veto haklarını kullanabiliyordu.