Toplulukçuluk

AB antlaşmaları biri  Dış Politika   diğeri ise Adalet ve İçişleri üzerine olmak üzere, iki hükümetlerarası destekçi üye ve bir uluslararası ilk topluluk destekçi üyesine ayrılmaktadır.

Gelecek

Avrupa'nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon   destekçi üyeleri kaldırmayı ve ardından daha önceki hükümetlerarası yetkilerin bazılarını uluslarüstü yetki içine dahil etmeyi önermiştir.