Birlik Vatandaşlığı

European citizenship prevails over national citizenship (Photo: Notat)

Avrupa Vatandaşlığı 1993 yılındaki Maastrich Antlaşması ile çıkarılmıştır.

Tıpkı örneğin Alman vatandaşlığının Bavyera vatandaşlığından üstün geldiği gibi, AB vatandaşlığı da ulusal vatandaşlıklara üstün gelmektedir. AB’de Bavyeralılar Bavyera, Alman ve AB vatandaşlığı olmak üzere üç vatandaşlığa sahip olacaktır.

Gelecek

 Avrupa'nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon, AB vatandaşları AB Anayasası kapsamında hem ulusal vatandaş hem de AB vatandaşı olabilsin diye çift vatandaşlık önermektedir.

Anayasa Taslağı'ındaki 7. Madde “Birlik Vatandaşlığı’nı” tanımlamaktadır.