Ilk Derece Mahkemesi

1987 Tek Avrupa Antlaşması kapsamında Lüksemburg’daki AB Divanı, çoğunluğu çalışanların meseleleriyle ilgili, daha az önemli davalara bakması amacıyla ek bir alt mahkemeye sahip olmuştur. Mahkeme hükümlerine karşı yasal itirazlar AB Adalet Divanı'na yapılabilecektir.

İlk Derece Mahkemesi farklı meclislerde toplanmaktadır.

Nice Antlaşması  daha uzmanlaşmış AB mahkemeleri sunmaktadır.

Gelecek

Avrupa'nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon İlk Derece Mahkemesi’nin “AB Yüksek Mahkemesi” olarak adlandırılmasını önermiştir.  Anayasa Taslağı da daha uzmanlaşmış mahkemelerin kurulmasına olanak vermektedir.

Linkler

http://curia.eu.int/