Federasyon

The European Court of Justice in Luxembourg (Photo: Ssolbergj)

Federasyon, gücün federal ve bölgesel ya da il bazında bölündüğü, ve bölgelerin, eyaletlerin ya Lander’lerin (Almanya’daki gibi) mutlak bağımsızlığının olmadığı devlettir.

AB bir federasyon ve Konfederasyon melezidir.

AB’yi meydana getiren Üye Devletler ekonomik, sosyal ve politik hayatın kontrolünün büyük bölümlerini uluslarüstü  AB kurumlarına devretmişlerdir.  Fakat politikasına karar vermede hala tam gücü ellerinde bulundurdukları alanlarda birbirlerine denk kalmaktadırlar.

Notlar

Adalet Divanı tarafından desteklendiği gibi, her türlü çatışma durumunda AB yasasının ulusal yasaya önceliği olduğundan da görüldüğü üzere, AB 1964 yılından beri federal devlet özellikleri taşımaktadır.

“Federal” kelimesi politik olarak çok hassas olmasından dolayı 1991’deki Maastricht Antlaşması taslağından silinmiştir.

Giscard d`Estaing'in Anayasa Taslağı’nda, Birliğin “federal bazda belirli bir yetkiyi kullandığı” belirtilmektedir. Bu ifade artık “topluluk metodu” olarak değiştirilmiştir.

Uluslarüstü politika alanları her yeni AB antlaşmasında sürekli olarak genişletilmiştir.