Tavsiye (kararı)

Sadece AB'ye üye olan ülkelerin uyması gereken ve bağlayıcı olmayan bir karar türü. Bir üye ülke tavsiye kararına uymadığı için cezalandırılamaz.

Üye ülkeler ancak bağlayıcı nitelikte olan tüzük ve direktif gibi kararlara uymazlarsa cezalandırılabilirler.