Tüzük

Tüm üye ülkeleri ve vatantaşlarını bağlayan bir AB karar türü.

Üye ülkeler tarafından ulusal yasalara dönüştürülmesi gereken direktif lerin aksine, tüzükler doğrudan uygulanabilir kararlardır. Bu nedenle tüzüklerin ulusal yasalara dönüştütrülürken değiştirilmesi yasaktır.

Gelecek

AB anayasası tüzüklerin isimlerinin AB kanunları olarak değiştirilmesini teklif etmektedir. Bu gerçekleşirse tüzükler idari işlemlere verilen ad olarak değişecektir.

Linkler

Ayrıca bkz.  Doğrudan etki ve Yasal araçlar.