Yasal araçlar

Tüzükler, direktifler ve kararlar   AB yasasındaki en önemli yasal araçlardır. Bağlayıcıdırlar.

Tavsiyeler (öneriler) and görüşler yasal olarak bağlayıcı değildir.

Yalnızca    Avrupa Topluluğu yasal araçları kullanabilir.

Avrupa Birliği kullanamaz, çünkü tüzel kişiliği yoktur.

 

Gelecek

Avrupa’nın Geleceğine ilişkin Konvansiyon aşağıdaki altı yasal araçı önermektedir:

- Avrupa yasası (tüzükler yerine)

- Avrupa çerçeve yasası (direktifler yerine)

- Avrupa tüzükleri (yeni yasal araç devredilen veya uygulanan tüzükler olacaktır)

- Kararlar

- Öneriler

- Görüşler

 

Ayrıca euabc'nin Anayasa Taslağına göre karar verme mekanizmalarıyla ilgili pdf dosyasına bakınız:

http://www.euabc.com/upload/pdf/legal_instruments.pdf