Direktif

Üye Devletleri kendi ulusal yasalarına geçirmek için genellikle 18 aylık bir süre tanıyan bir AB yasası.

Eğer ülkeler bunu yapmayı başaramazsa, direktif doğrudan uygulanabilir  olarak kabul edilmeye maruz kalacaktır.

AB Mahkemesi, bunu gerçekleştirmeyi başaramayan Üye Devletleri vatandaşlarıyla yada diğerleriyle bu başarısızlıktan dolayı mahkeme kararlarına maruz bırakacaktır.

Direktifler normal olarak ulusal parlamentolar tarafından yada daha sıkça hükümetler tarafından devredilen yasalar aracılığıyla ulusal yasalara dönüştürülür.

Direktifler, AB yasasındaki tüzüklerden ayrılmaktadır. Tüzükler bir kez yayımlandıktan sonra ve ulusal parlamentolardan geçmeden doğrudan uygulanabilirdirler.

Gelecek

Demokrasi Forumu   tüm direktifleri tartışmayı açmayı ve onları ve onları bağlayıcı olmayan önerilere dönüştürmeyi önermektedir.

Anayasa Taslağı  direktifleri saklamayı ve AB çerçeve yasaları olarak yeniden adlandırmayı istemektedir.